Tôn Tượng Phật A Di Đà đá Xanh

$799.99

Chất liệu: Đá Đài Loan cao cấp
Kích thước: 16 inches
Phật A Di Đà còn được biết đến với tên gọi Amida hoặc Amitãyus, có nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng. Ngài được gọi là Đức Phật Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức, có thọ mệnh và công đức vô tận với ánh sáng trí tuệ chiếu rọi khắp thế gian. Cõi tịnh độ của Ngài là cõi Tây Phương Cực Lạc hay còn gọi là cõi Thanh Tịnh, An Lạc quốc, nằm về phía Tây của cõi Ta Bà, cách thế giới này 10 vạn ức cõi Phật. Đay là một nơi được làm từ 7 báu, tràn ngập hương hoa, nhạc trời, châu báu cùng ánh sáng rực rỡ do Đức Phật A Di Đà phát ra.