Tôn Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni TC02

$1,099.99

Chất liệu: Đá Đài Loan cao cấp
Kích thước: 16 inches
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là người khai sinh ra Đạo Phật. Ngài đã tu luyện thành Phật, giác ngộ chân lý và truyền bá chúng để cứu khổ chúng sinh. Ngày nay, Phật Thích Ca Mâu Ni được mọi người tôn kính, thờ tựu và không thể thiếu trong mỗi ngôi chùa